Logo

Medierea în afaceri

//Medierea este o metodă eficientă prin care se pot aborda o varietate de probleme legate inclusiv de afaceri.

 • Negocierea unui contract de asociere şi / sau parteneriat, atunci când se incepe o noua afacere, când se înfiinţează, se modifica sau se inchide o Societate Comerciala;
 • Soluţionarea diferendelor, conflictelor dintre acţionarii sau directorii unei companii, sau dintre partenerii unui contract;
 • Renegocierea aspectelor legate de clauzele unui contract existent, a unui contract de proprietate şi / sau a unui contract de asociere;
 • Negocierea dizolvării, pe cale amiabilă, a unei societaţi existente, atunci când aceasta este dorită de ambele părţi;
 • Rezolvarea conflictelor între întreprinderi, societăţi, fundaţii, ong-uri, etc.;
 • Soluţionarea conflictelor sau litigiilor de resurse umane;
 • Soluţionarea conflictelor din cadrul departamentelor sau a celor interdepartamentale.

//Medierea ajută la stabilirea şi menţinerea unor relaţii de muncă armonioase. În mediul actual de afaceri, aflat într-o continuă schimbare, diferenţa dintre succes şi eşec depinde de multe ori de calitatea relaţiilor interumane din cadrul unei companii sau de cele născute între companiile partenere.

//Medierea are mai multe avantaje decât abordările tradiţionale. Iata câteva exemple:

 • Rezultatul este întotdeauna "win-win" (câştig-câştig) deoarece acordul de mediere este avantajos pentru toate părţile implicate;
 • Companiile şi societăţile noi se pot dezvolta mult mai repede dacă directorii şi factorii de răspundere au un acord clar (fişa postului, un contract), în legătură cu rolurile, responsabilităţile, scopurile şi obiectivele lor;
 • Companiile, societăţile existente se pot dezvolta în continuare şi pot prospera, dacă nu sunt împiedicate de probleme, conflicte, tensiuni, dispute nerezolvate sau de acorduri, contracte, fişe neclare (tot ce ţine de ROI –regulament de ordine interioara, ROF – regulament de organizare şi funcţionare, fişe ale posturilor, memo-uri etc.);
 • Ajută părţile să-şi menţină o relaţie bună de muncă, colaborare, afaceri, parteneriat şi chiar să o îmbunătăţească;
 • Duce la economisire de bani, făcând să dispară taxele de timbru, cheltuielile de judecată etc.;
 • Medierea este mai puţin stresantă decât alte alternative precum soluţionarea în instanţă;
 • Timpul de soluţionare a unui conflict este mult mai scurt;
 • Timpul petrecut în negociere pâna la clarificarea şi luarea unor decizii cu privire la contracte, parteneriate, clauze neclare şi a altor diferende, este mult mai redus;
 • Atmosfera de desfăşurare a medierii este confidenţială, informală, confortabilă, aici se pot aborda mult mai bine subiectele „delicate”, şi astfel se ajunge la deciziile cele mai bune;
 • CONFIDENTIALITATEA este garanţia numărul unu! La mediere participă doar părţile implicate, ele pot fi însoţite, la cerere, de către specialişti (avocaţi, experţi etc.). Confidenţialitatea este garantată prin lege, mediatorul nu poate fi chemat, nici dacă situaţia o impune, ca martor în instaţă;
 • Raportul de forţe este mult mai echilibrat;
 • Flexibilitatea este foarte mare deoarece data, ora, locul şi alte condiţii se aleg de către părţi, împreună cu mediatorul. Medierea se poate desfaşura la sediul companiei, la biroul mediatorului sau în orice alt loc stabilit de comun acord;

//Rezultatele medierii rezistă la testul timpului. Cercetările arată că oamenii sunt mult mai dispuşi să respecte un acord mediat fără a se mai angaja în dispute viitoare.


// Despre Procesul nostru

//Medierea este o metodă de soluţionare a disputelor, situaţiilor conflictuale, problemelor litigioase, pe cale amiabilă. Scopul este de a-i ajuta pe oameni să ia decizii şi să abordeze cât mai multe dintre necesităţile şi preocupările tuturor celor implicaţi. Accentul procesului cade intotdeauna pe satisfacţie reciprocă.

//Înainte de începerea medierii, oferim o consultaţie gratuită care vine în sprijinul oricui doreşte o întâlnire directă cu mediatorul. Această întâlnire este stabilită împreună cu părţile şi durează aproximativ o jumătate de oră. Este opţională si gratuită!

//Primul pas oficial este întâlnirea separată cu fiecare parte implicată. Scopul acestei întrevederi este de a obţine un scurt istoric al situaţiei, pentru a cunoaşte fiecare persoană şi deasemenea şi perspectiva sa asupra aspectelor care trebuie abordate. Totodată ne ajută să înţelegem nevoile, interesele, preocupările, precum şi opiniile cu privire la subiectul disputei, dar şi modul în care văd cei implicaţi, soluţionarea.

//Cea mai mare parte a procesului de mediere se desfăşoară prin şedinte comune. În timpul acestor sesiuni, asistăm şi ajutăm părţile în luarea deciziilor care întrunesc cât mai multe dintre nevoile şi preocupările lor.

//La începutul primei sesiuni comune, mediatorul prezintă părţilor un rezumat al problemelor, situaţiei/situaţiior conflictuale, bazat pe ceea ce a aflat, şi pe ceea ce i s-a permis să spună, în întâlnirile individuale. Procesul se poate desfăşura într-o singură şedinţă, sau pe parcursul mai multor şedinţe.

//La începutul fiecărei şedinţe, cu acordul tuturor participanţilor, stabilim ordinea de zi. Ne încurajăm clienţii să discute absolut toate problemele lor, în cel mai detaliat mod, indiferent cât de insignifiante par unele aspecte. Doar astfel vor obţine un acord detaliat şi mulţumitor. Cea mai importantă parte, în ceea ce priveşte detalierea, este acea parte din acord care se referă la problemele acute şi actuale ce necesită o atenţie amănunţită. Nu trebuie omisă nici partea din acord care se referă la relaţiile ulterioare încheierii acordului.

//Experienţa ne-a învăţat că unul dintre motivele pentru care părţile ajung în instanţă în perioada ulterioră unei medieri, este faptul că parţial sau întreg acordul nu a fost foarte clar. Odată ce părţile s-au înţeles asupra tuturor problemelor, mediatorul va întocmi, în scris, un acord în care sunt descrise toate detaliile înţelegerii. Dacă părţile au avocat, solicităm ca acordul să fie studiat împreună cu avocatul, înainte de a-l finaliza şi semna. Întrebările sau problemele ridicate de avocaţi, bineînţeles cu acordul părţilor, sunt discutate din nou în cadrul unei şedinţe, cu scopul de a clarifica absolut toate chestiunile rămase.

//Sesiunile individuale sunt programate pentru o oră sau maxim o oră şi jumătate în anumite situaţii.

//Sesiunile comune sunt de obicei programate în sesiuni de câte două ore, care se pot prelungi cu câte două sesiuni de cate o oră.

//Clienţii plătesc doar pentru intervalul de timp petrecut efectiv în cadrul sesiunilor de mediere.